Polisin Sanal Ortamda İşlenen Suçlarda İnternet Abonelerine Ait Kimlik Bilgilerine Ulaşabilme Yetkisini İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi

Anayasa Mahkemesi’nin 30.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 19.02.2020 tarihli kararı ile, 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un bazı hükümleri Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir [1]. İptal edilen kurallar arasında, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun ek 6.maddesine, 02.02.2017 tarihli 680 sayılı KHK ile eklenen 18.fıkra … Okumaya devam et Polisin Sanal Ortamda İşlenen Suçlarda İnternet Abonelerine Ait Kimlik Bilgilerine Ulaşabilme Yetkisini İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi