Çerez Aydınlatma Metni

İNTERNET SİTESİ

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sane İletişim Hizmetleri Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi (“Türkİnternet”) tarafından hazırlanmıştır.

Türkİnternet olarak “https://turk-internet.com” adresli internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda birinci ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Türkİnternet tarafından yönetilen Site için geçerli olup, çerezler Aydınlatma Metni’nde açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve kullanıcılara istedikleri her zaman açık rızaya ilişkin tercihlerini değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “aktif” veya “pasif” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedir. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirme imkanına sahiptir.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya açık adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı “https://turk-internet.com/” tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup, neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb.) ile Türkİnternet bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri:

  • Sahipliklerine göre:
   • Birinci Taraf Çerezler
    Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Türkİnternet tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
   • Üçüncü Taraf Çerezler
    Türkİnternet ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
  • Aktif olduğu süreye göre:
   • Oturum Çerezleri
    Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
   • Kalıcı Çerezler
    Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.
  • Kullanım amaçlarına göre:
   • Zorunlu Çerezler
    Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.
   • İşlevsel Çerezler
    Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.
 • İstatistik Çerezleri
  Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
  • Reklam ve Pazarlama Çerezleri
   İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İstatistik çerezleri, internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup, bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerez İsmiÇerez Kullanım AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
__cf_bmBu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. Web sitelerinin kullanımı hakkında güvenilir raporlar hazırlamak için web sitesi için faydalıdır.Zorunlu30 Dakika
suidWeb sitesi ziyaretçilerinin tekil ziyaret kodlarının saklanması için kullanılırZorunlu1 Yıl
is_uniqueWeb sitesinin bir ziyaretçi tarafından ilk defa ziyaret edilip edilmediğinin belirlenmesi için kullanılırPerformans1 Yıl 1 Ay
google_auto_fc_cmp_settingGeçerli domain alanı için kullanıcının çerez onay durumunu saklar.ZorunluKalıcı
rc::aBu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. Web sitelerinin kullanımı hakkında güvenilir raporlar hazırlamak için web sitesi için faydalıdır.ZorunluKalıcı
rc::cBu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır.ZorunluOturum Süresi Boyunca
rc::eBu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır.ZorunluOturum Süresi Boyunca
isOptedOutKullanıcının web sitesinde herhangi bir abonelik yapıp yapmadığını belirler, böylece web sitesi kullanıcıya zaten doldurulmuş olan abonelik formlarını göstermez.İşlevselKalıcı
isPushNotificationsEnabledWeb sitesi tarafından kullanıcıya hangi destek bildirimlerinin gösterildiğini belirlemek için kullanılır.İşlevselKalıcı
ONE_SIGNAL_SDK_DB#IdsKullanıcıya web sitesine girdiğinde bir bildirim çubuğu sunulup sunulmayacağını tespit eder.İşlevselKalıcı
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationClickedWeb sitesi tarafından kullanıcıya hangi destek bildirimlerinin gösterildiğini belirlemek için kullanılır.İşlevselKalıcı
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationOpenedSimge durumuna küçültülmüş veya dahili istatistikler için açılmış olup olmadığına ilişkin widget durumunu içerir.İşlevselKalıcı
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationReceivedWeb sitesi tarafından kullanıcıya hangi destek bildirimlerinin gösterildiğini belirlemek için kullanılır.İşlevselKalıcı
ONE_SIGNAL_SDK_DB#SessionsZiyaret ve alt sekmeler boyunca ziyaretçilerin tercihlerini korumak için kullanılır.İşlevselKalıcı
is_unique_1Bu çerez, ziyaretçinin web sitesindeki davranışları hakkında veri toplamak için kullanılır, bu bilgiler kullanıcı deneyimini optimize etmeyi amaçlar.İstatistik400 Gün
onesignal-pageview-countZiyaretçinin web sitesindeki etkileşimi ve gezinmesi hakkında veriler içerir. Bu istatistik hizmeti Onesignal.com tarafından sağlanmaktadır.İstatistikOturum Süresi Boyunca
os_pageViewsHangi sayfaların ziyaret edildiği veya ziyaret sıklığı gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretleri değerlendirmek için kullanılır.İstatistikKalıcı
sc_is_visitor_uniqueBu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır. Ziyaretçiye rastgele bir kimlik atayarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kaydedilmez.İstatistik2 Yıl
statcounter_configHangi sayfaların ziyaret edildiği veya ziyaret sıklığı gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretleri değerlendirmek için kullanılır.İstatistikOturum Süresi Boyunca
MUIDBu çerez, Microsoft tarafından benzersiz bir kullanıcı tanımlayıcısı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Gömülü microsoft komut dosyaları tarafından ayarlanabilir. Birçok farklı Microsoft etki alanı arasında senkronize edildiğine ve kullanıcı takibine izin verdiğine inanılmaktadır.Pazarlama1 Yıl
uidBu çerez, benzersiz olarak atanmış, makine tarafından oluşturulan bir kullanıcı kimliği sağlar ve web sitesindeki etkinlik hakkında veri toplar. Bu veriler analiz ve raporlama için 3. bir tarafa gönderilebilir.Pazarlama2 Ay
mcBu çerez genellikle Quantserve tarafından web sitesi ziyaretçilerinin siteyi nasıl kullandığı hakkında anonim bilgileri izlemek için sağlanır.Pazarlama1 Yıl 1 Ay
IDEBu çerez Doubleclick tarafından ayarlanır ve kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği herhangi bir reklam hakkında bilgi taşır.Pazarlama1 Yıl
A3Yahoo için reklam özelleştirme çereziPazarlama1 Yıl
__gadsKullanıcıya hangi reklamların gösterildiğini kaydetmek için kullanılır.Pazarlama1 Yıl
__gpiBirden fazla web sitesindeki kullanıcı davranışları hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler web sitesindeki reklamın uygunluğunu optimize etmek için kullanılır.Pazarlama1 Yıl
DSIDGoogle DoubleClick tarafından çevrimiçi reklamların yeniden hedeflenmesi, optimizasyonu, raporlanması ve nitelendirilmesi için kullanılır.Pazarlama1 Gün
google_adsense_settingsGoogle AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır.PazarlamaKalıcı
GoogleAdServingTestKullanıcıya hangi reklamların gösterildiğini kaydetmek için kullanılır.PazarlamaOturum Süresi Boyunca
OAIDGeri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydedilir. Kimlik, hedefli reklamlar için kullanılır.Pazarlama1 Yıl
ONE_SIGNAL_SDK_DB#OptionsBirden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır, böylece ziyaretçinin tercihlerine göre ziyaretçiye göre ilgili reklamlar sunulur.PazarlamaKalıcı
pagead/gen_204Daha ilgili reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışları hakkında veri toplar.PazarlamaOturum Süresi Boyunca
sc_medium_sourceKullanıcının web sitesine nasıl eriştiğini belirler. Bu bilgiler web sitesi operatörü tarafından azarlamalarının verimliliğini ölçmek için kullanılır.PazarlamaKalıcı

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Çerezler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; Türkİnternet hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

Ayrıca yukarıdaki tabloda belirtilen reklam ve pazarlama çerezleri ile istatistik çerezlerine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda; tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecektir.

Çerezlerin Yönetimi

İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde, Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Kaydet ve Onayla” butonuna tıklayabilir, ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyebilirsiniz.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

Ayrıca;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

 

İlgili Kişilerin Talepleri

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için “İnternet KVKK Aydınlatma Metni’’ni inceleyebilirsiniz. Türkİnternet çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Aydınlatma Metni’ni değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Tekrar Hoşgeldiniz!

Aşağıdan hesabınıza giriş yapınız

Yeni Hesap Oluştur

Kayıt olmak için aşağıdaki formu doldurunuz

Şifrenizi geri alın

Lütfen şifrenizi resetlemek için kullanıcı adı veya email adresinizi girin.